Bewonersbelangen

De Vincentiusstraat staat onder grote druk vanwege twee grote herontwikkelingsprojecten. Klooster Mariadal zal een transformatie ondergaan tot een woon- en zorgcomplex en ook het Gertrudiscollege gaat achter haar monumentale gevel flink uitbreiden.

Om de belangen van de bewoners in de Vincentiusstraat bij de diverse (nieuw)bouw- en inrichtingsplannen in de omgeving te behartigen is daarom de Bewonersbelangengroep opgericht. De groep zal de plannen en de uiteindelijke bouw kritisch volgen en waar nodig gebruik maken van de relevante procedures om invloed uit te oefenen op het (her)ontwikkelproces.